Ali Farzat

Ali Farzat

1951-

Växte upp i staden Hama i centrala Syrien. Vid fjorton års ålder fick han sina första teckningar publicerade på omslaget till tidningen al-Ayyam. 1969 började Farzat rita satirbilder för den statliga nyhetstidningen al-Thawra. Vid mitten av 1970-talet gick han över till en annan statskontrollerad dagstidning Tishreen där hans satirbilder visades dagligen.
1980 vann Farzat första pris vid Intergraphic International Festival i Berlin och hans bilder började publiceras i den franska Le Monde .
Februari 2001 gav Farzat ut första numret av al-Domari (”Lykttändaren”) vilket var den första oberoende tidskiften i Syrien sedan Baathpartiet kom till makten år 1963. Tidskriften var inspirerad av den franska Le Canard enchaîné och det första numrets 50 000 ex såldes slut på fyra timmar. I december 2003 tvingade upprepade cesuringripanden Farzat att lägga ned tidningen.
År 2002 tilldelades Ali Farzat det prestigefyllda holländska Prince Claus Award med följande motivering:
"Fastän Ali Farzats bilder framför allt behandlar lokala förhållanden gör deras visuella ordförråd dem universiellt tilltalande och relevanta. Farzat använder allt han har till hands och tar det så långt som möjligt för att skapa ett utrymme för sociala kommentarer och debatt. Hans spetsiga karikatyrer, publicerade i inhemsk och utländsk press, inspirerar hans läsare till att nå en ärlig förståelse av sitt vardagsliv och att betrakta politik, ekonomi och samhälle ur nya vinklar."