Albertus Pictor

Albertus Pictor

1440-1509

Albert Målare var en av sengotikens främsta kalkmålare.
Han bodde i Stockholm och 1473 gifte han sig med Anna, Johan Målares änka och kom därmed i besittning av dennes verkstad.
Albert var verksam främst i Uppland. Kalkmålningar av honom finns bevarade bland annat från Sala, Floda, Kumla, Odensala, Yttergran, Härkeberga, Härnevi, Täby och Husby-sjutolft.
Text och bilder i denna presentation är huvudsakligen hämtade från en artikel i Folket i Bild/Kulturfront nummer 1 år 1982.
Text Ingvar Tradefelt. Foto Sören Hallgren och Ingvar Tradefelt.