Albert Engström

Albert Engström

1869-1940

Albert Engström tillhör klassikerna i den skämtteckningstradition som blomstrade kring sekelskiftet 1900. Efter studier för Carl Larsson på Valands konstskola kom han till Stockholm och arbetade 1894 – 96 för Söndags-Nisse . 1897 grundade han den egna tidningen Strix som, när den stora skämttidningsvågen ebbade ut, slogs ihop med konkurrenten till Söndagsnisse-Strix .
Här drev man med allt och alla, men med en särskild förkärlek, med präster och militärer. Alkoholbruket var också ett stående tema.
Albert Engström var en mångsysslare, konstnär, författare, t.f. professor vid Konstakademin och ledamot i Svenska Akademin.
Eksjö museum finns en permanent utställning med Albert Engströms bilder.