Agim Sulaj

Agim Sulaj

1960-

Agim Sulaj är född i Tirana men är uppvuxen i den albanska kuststaden Vlora, bara tio mil från Italien.
Agim visade tidigt en fallenhet för konsten och som artonåring blev han antagen vid Tiranas konstakademi.
Efter examen 1985 tecknade han för den albanska satirtidskriften Hosteni (Sporren), som sägs då ha varit Albaniens enda satirtidning.
1993 fick Salaj möjlighet att ställa ut ett stort antal bilder i Rimini i Italien med publikens goda mottagande. Därefter bosatte han sig i staden och har idag italienskt medborgarskap.
Agim Sulaj arbetar i realistisk till hyperrealistisk stil vilket skänker hans satirbilder – när den nya normen för satirbild är den enklare streckteckningen – en viss pondus och ett allvar. Genren har kallats metaforisk realism.
Agim Sulajs bilder behandlar inte dagspolitiska frågor utan vidare ämnen som sociala orättvisor, krig och klimat. Han har också gjort sig känd som en starkt EU-kritisk röst.
Hemsida