A. Paul Weber

A. Paul Weber

1893-1980

Andreas Paul Weber föddes i Arnstadt, Thüringen, och utbildade sig vid Konstindustriskolan i Erfurt.
År 1908 till 1914 var Weber medlem i Jung-Wandervogel, en nationell, "völkisch" rörelse som sökte en ny livstil i vandringar och naturnära liv.
Som krigsfrivillig under första världskriget tjänstgjorde han på östfronten där han arbetade som tecknare. Sitt första stora efterkrigs-uppdrag fick han genom den tysk-nationella rörelsen och det var så han gjorde karriär på tjugotalet.
1928 anslöt sig Weber till kretsen kring Ernst Niekisch och var mellan 1931 och 1936 tillsammans med Niekisch utgivare av tidskriften Wiederstand. En högernationell rörelse som i sin kritik av Hitlers nationalsocialism stod nära vänsterflygeln i SA.
1937 arresterades både Niekisch och Weber av Gestapo. Niekisch dömdes till livstids tukthus för högförräderi medan Weber släpptes fri efter ett halvår. Förmodligen hjälpt av gamla kontakter från Jung-Wandervogel.
1939-1940 arbetade Weber med en serie bilder som angrep Storbritanniens imperialism och den sociala nöden i landet. År 1941 publicerades 45 av dessa bilder under titeln Britische Bilder av det nationalsocialistiska förlaget Niebelungen-Verlag Berlin. Efter kriget arbetade Weber med bilder som tar upp miljöförstöring och återknyter därmed till tankar från tiden som Jung-Wandervogel.
Det råder i Tyskland oenighet om hur man skall bedöma Webers livsverk. Kritikerna menar att man försöker gömma undan antisemitiska teckningar från 1920-talet och att hans arbete inte karakteriseras av motståndskamp utan snarare opportunism. A. Paul Weber-Museum i Ratzeburg har i stället utformats som ett äreminne över konstnären.