Månadens bildskapare

Ella Jax

Månadens bildskapare

Ella Jax

1990-

Ella Jax är tecknare och illustratör, född och uppvuxen i Vikarbyn i Dalarna och utbildad i grafisk form på Broby grafiska i Sunne. Hon har senare studerat vidare till bibliotekarie.

Satiren beskriver Ella Jax som både viktig och rolig: "Man blir som propagandaminister, fast utan dåliga avsikter”, säger hon. ”Humor som konstform har generellt låg status. Trots detta är humor tillgängliggörande, humor är frihet och ger möjlighet att skapa ett tryggt lekrum. Via humor kan man till exempel testa på att vara vulgär, ens figurer kan säga sådant en själv aldrig skulle säga. Klassisk högstatuskonst tillskrivs oftast maskulina uttryck. Om min konst beskrivs som ”dekorativ”, ”känslouttryckande” och ”rolig”, generellt kvinnliga värden – så är jag bara glad.”

Läs vår intervju med Ella Jax här.

Följ Ella Jax bilder på instagram: @smaklos